top of page
Business Meeting

הכשרה בהתאמה

הכשרה בהתאמה הינה תוכנית של שירות התעסוקה העומדת לרשות המעסיקים – מטרת התוכנית היא לשלב הכשרה מותאמת והשמה, על מנת לענות בדרך הטובה ביותר לצרכים המשתנים של הארגון. הכלי ניתן למעסיקים במימון מלא של שירות התעסוקה ומופעל בשיתוף פעולה עם המכללה. במסגרת התוכנית, מועמדים לתפקידים שונים, שאינם בעלי ניסיון ספציפי, יוכלו לקבל הכשרה מעשית ותיאורטית בהתאם לצרכים של  המעסיק.

מה מציעה התוכנית ?

  • ​ההכשרה קצרה וממוקדת התואמת לצרכי הארגון.​

  • ההכשרה מבוצעת על ידי מכללה מובילה ומקצועית.​

  • ​מימון מלא של שירות התעסוקה.​

  • בתהליך יש​ ניהול מלא החל משלב איתור המועמדים ועד שלב קליטת העובדים בארגון.

bottom of page