top of page

בוחן רישוי ועשן רכב

קצת על המקצוע:

הקורס מותאם לקריטריונים של משרד התחבורה, ומהווה מסלול מקצועי מבוקש ורווחי.
קורס בוחן רכב מכשיר את הבוגרים של מכללת עתיד בהיתר לביצוע בדיקות טכניות הנוגעות לרישוי הרכב ומערכות הפליטה שלו. לעבודתו של בוחן רכב משמעות קריטית הנוגעת לביטחון בכבישים. במסגרת תפקידו עליו לבצע בדיקות מדויקות אשר מצביעות על כשירות הרכב הנבדק.
תכנית הלימודים מקיפה ומכילה את סך ההיבטים בעבודתו של בוחן הרכב במכוני הרישוי. צוות ההוראה במכללת עתיד מורכב מבעלי מקצוע מנוסים בתחום אשר מחזיקים בניסיון מוכח בתחומי הרכב והתחבורה. הלימודים מתקיימים בסדנאות רכב מתקדמות לצרכי יישום מלא של החומר הנלמד.
תכנית הקורס במכללת עתיד מעודכנת על פי ההנחיות של משרד התחבורה. הסטודנטים של קורס בוחני רכב נהנים מצוות הוראה מנוסה ומומחה בתחומו, כאשר הלימודים מתקיימים בפריסה ארצית במתכונת ערב ייעודית בעבור הציבור העובד. רשת עתיד מובילה את החינוך הטכנולוגי לתחומי הרכב והתחבורה ופועלת בשיתוף פעולה עם החברות המובילות בתעשייה בארץ.
קורס בוחן רכב מקנה מכשיר את בוגרי עתיד בהיתר לביצוע בדיקות טכניות הנוגעות לרישוי הרכב ומערכות הפליטה שלו. לעבודתו של בוחן רכב משמעות קריטית הנוגעת לביטחון בכבישים. במסגרת תפקידו על לבצע בדיקות מדויקות אשר מצביעות על כשירות הרכב הנבחן.
הרכבנו עבורכם תכנית לימודים מקיפה אשר מכילה את סך ההיבטים בעבודתו של בוחן הרכב. צוות ההוראה במכללות מורכב מבעלי מקצוע מנוסים בתחום אשר מחזיקים בניסיון מוכח בתחומי הרכב והתחבורה. הלימודים מתקיימים בסדנאות רכב מתקדמות לצרכי יישום מלא של החומר הנלמד.

מה נלמד:

מערכות מתקדמות ברכב, רישוי, מכשור )כולל ממוחשב (ואוגדן לבחינת רכב יישומי מחשב ותוכנות תועלתיות, הבסיס החוקי לבדיקת זיהום אוויר מרכב, קבלת החלטות ותרגול מעשי במכון רישוי.

היכן לומדים את הקורס? ​

איזה תעודה מקבלים?

תעודת בוחן רישוי רכב מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועתיד רשת מכללות.

פטורים מלימודים חלקיים יינתנו לבעלי התעודות הבאות :
בעל כתב הסמכה לניהול מוסך במכונאות רכב - 134 שעות לימוד
הנדסאי או טכנאי רכב – מסלול בהיקף של 198 שעות לימוד
בוחן מכשור לרישוי רכב – מסלול בהיקף של 155 שעות לימוד

סך שעות לימוד

264 שעות לימוד אקדמיות

מה צריך כדי להתקבל?

• בוגרי 10 שנות לימוד או בוגר 9 שנות לימוד ובעלי תעודת הסמכה במכונאות רכב
• בעל כתב הסמכה לניהול מוסך מכונאות רכב / אוטוטק רכב קל/כבד או בעל דרוג מקצועי הגבוה ביותר במקצוע מכונאות רכב )סוג 3( או אוטוטרוניקה רמה ב' מתקדמת או טכנאי/הנדסא רכב או בעל תעודה בוחן מיכשור לרישוי רכב שבידו סוג 3 )מכ"ר( או אוטוטרוניקה רמה ב' מתקדמת או בעל שלב מקצועי הגבוה ביותר במקצוע מכונאות צמ"ה / מכונאות אופנועים וקטנועים )סוג (3 או בעל כתב הסמכה במקצוע מכונאות צמ"ה ו/או מכונאות אופנועים וקטנועים.
• רישיון נהיגה מסוג C לפחות (ניתן לקבל גם ברישיון B בתנאי להשלמה)
• גיל 21 ומעלה
• חתימת המועמד על הצהרה כי למיטב ידיעתו אין לו רישום פלילי.

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page