top of page

גמול ב' לשלטון המקומי

קצת על המקצוע:

מטרתו של קורס גמול ב' של השלטון המקומי הוא לשפר את איכות המינהל הציבורי במגזר הממשלתי ובשלטון המקומי ע"י הטמעת שיטות לשיפור תהליכי עבודה לצד פיתוח אישי לקידום יכולותיהם של מנהלים ועובדים.

לפרטים נוספים יש לפנות לדלית ממן
dalit.m@Atid.org.il
0506533282

מה נלמד:

מבוא לממשל ולשלטון מקומי, מבוא לניהול והתנהגות ארגונית, ניהול כספים ותקצוב, יישומי מחשב ומידענות )מחשב לכל משתתף(, מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר, ניהול משאבי אנוש ויחסי עובד מעביד ברשות המקומית, סוגיות משפטיות בסקטור הציבורי ובשלטון המקומי, מיומנויות שירות, איכות, דוברות ויחסי ציבור ברשות המקומית, ביקורת ברשות המקומית, פיתוח כישורים אישיים ובין אישיים סדנאות, הרצאות אורח אפשריות, אוריינות אקדמית, סיור

היכן לומדים את הקורס? ​

תל אביב

איזה תעודה מקבלים?

הקורס מקנה לעובדי הרשויות המקומיות, המדורגים בדרוג המינהלי, גמול מיוחד אשר יכול להינתן כגמול העומד בפני עצמו בנוסף לגמול א'. לעובדים בדרוגים האחרים, יוכרו השעות לצורך גמול השתלמות לפי תנאי זכאותם.

סך שעות לימוד

400 שעות לימוד

מה צריך כדי להתקבל?

עפ"י נהלי מרכז השלטון המקומי.

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page