top of page

התקנה ושירות למתקני קירור ומיזוג אוויר דרג 2

קצת על המקצוע:

מטרת הקורס הרחבת הידע המקצועי של הלומד כמתקין וספק שירות למתקני קירור ומיזוג אוויר ביתיים, ובדגש על השימוש והטיפול בחומרי קירור דליקים ונפיצים בלחץ גבוה. ריענון והרחבת הידע של עמידה בסטנדרטים ההכרחיים תוך הכרת תקנים בארץ ובעולם, לביצוע מיטבי לעבודתו. הכשרה בהתנסות מעשית בתנאי שטח, לרבות התקנה ומתן שירות של מתקני קירור ומיזוג אוויר, הכשרת עובד למתן שירות יעיל, מקצועי ואמין ללקוח.

מה נלמד:

• מתמטיקה
• אלקטרוניקה תעשייתית
• חשמל עיוני
• חשמל עבודה מעשית
• קירור ומיזוג אוויר עיוני
• קירור ומיזוג אוויר עבודה מעשית
• עזרה ראשונה
• בטיחות אש

היכן לומדים את הקורס? ​

איזה תעודה מקבלים?

תעודת גמר: התקנה ושירות למתקני קירור ומיזוג אוויר דרג 2 מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועתיד רשת מכללות.

סך שעות לימוד

350 שעות לימוד אקדמיות

מה צריך כדי להתקבל?

• 10 שנות לימוד
• ועדת קבלה

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page