top of page

חשמלאי מעשי – תלת פאזי

קצת על המקצוע:

מטרתה הכללית של תכנית לימודים זו הינה להכשיר את הסטודנט לקראת תפקוד יעיל כחשמלאי בבניין ובתעשייה.
ניתוח תפקיד החשמלאי שנעשה לקראת הכנתה של תכנית לימודים זו, הצביע על 8 מטלות ביצועיות שהחשמלאי מבצע בעת מילוי תפקידו:
• עריכת תכניות לבצוע (עד 3x40 אמפר).
• עבודות התקנה והקמה של תשתיות מתקני החשמל.
• עבודות בדיקה תקינות ואיתור תקלות (דיאגנוסטיקה) במתקן חשמלי ותיקון התקלות בו.
• עבודות בדיקה תקינות ואיתור תקלות של אבזרי או מכלול חשמלי ותיקון התקלות בו .
• ביצוע שינויים ותוספות במתקן חשמלי.
• פירוק מתקן חשמלי.
• אחזקה שוטפת של מתקן חשמלי ומערכות הספק.
• השגחה על ביצוע כל אחת מהעבודות הנ"ל.

מה נלמד:

מתמטיקה, פיזיקה, תורת החשמל, מכונות חשמל, מתקני חשמל, עבודה מעשית, עבודה בגובה, סיורים מקצועיים ועזרה ראשונה.

היכן לומדים את הקורס? ​

איזה תעודה מקבלים?

• תעודת גמר חשמלאי מעשי – תלת פאזי מטעם משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ועתיד רשת מכללות.
• רישיון "חשמלאי עוזר ", מיד עם סיום הלימודים ולאחר שתי שנות ותק כנדרש בחוק, יהיה זכאי לבקש רישיון חשמלאי מעשי תל פאזי, בהתאם להנחיות המנהל לענייני חשמל במשרד העבודה ובכפוף לחוק החשמל ותקנותיו

סך שעות לימוד

544 שעות לימוד אקדמיות

מה צריך כדי להתקבל?

• 10 שנות לימוד
• ועדת קבלה

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page