top of page

מכינה טכנולוגית

קצת על המקצוע:

מכינה טכנולוגית במכללת עתיד מיועדת למועמדים אשר אינם עונים על קריטריון הקבלה במוסד. במסגרת זו ניתנת הכשרה מתאימה, אשר מציבה את המועמדים בקנה אחד עם סטודנטים מן המניין. מכינה טכנולוגית, ממערך בית ספר להנדסאים,מבוססת על תפיסת עולם המאפשרת לכל סטודנט להגשים את כישוריו, ולהשתמש ביכולות האישיות על מנת להבטיח קריירה מקצועית, מאתגרת ורווחית.

מה נלמד:

עברית, אנגלית, מתמטיקה, מיומנויות למידה.

אייקון מיקום הקורס

היכן לומדים את הקורס? ​

אייקון דיפלומה

איזה תעודה מקבלים?


לבוגרי המכינה תוענק תעודת מכינה טכנולוגית מטעם המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע (מה"ט)
ועתיד רשת מכללות.

אייקון שעות למוד

סך שעות לימוד

660 שעות לימוד אקדמיות

אייקון דרישות

מה צריך כדי להתקבל?

• תעודה או אישור על 11-12 שנות לימוד.
• מועמדים שאין להם את תנאי הקבלה בקשתם תידון בוועדת חריגים.

הטבות: 80% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page