top of page

מכינה מערכות רכב (טרום קציני בטיחות )

קצת על המקצוע:

תפקידו של בוגר קורס קצין בטיחות בתעבורה הוא לנהל את תחום הבטיחות באגף התחבורה בארגונים וחברות. הוא ממונה על הדרכת נהגים ואכיפת נהלים בתחום התעבורה.
מטרת קורס: הכשרת התלמיד אשר יעמדו בתנאי הקבלה במערכות הרכב כמכינה לקורס קציני בטיחות בתעבורה.
החוק במדינת ישראל מחייב כל חברה בעלת מספר כלי רכב בגיוס קצין בטיחות – דבר היוצר ביקוש רב לבוגרי הקורס. בוגרי קורס קצין בטיחות בתעבורה מטעם רשת מכללות עתיד רוכשים את הידע המתקדם ביותר וזוכים למקצוע מבוקש ומאתגר.

מה נלמד:

המנוע ומערכותיו, המרכב ומערכותיו, מערכות חשמל, מערכות אלקטרוניקה ומיזוג אוויר, בטיחות בעבודה ובמוסך
התנסות מעשית

היכן לומדים את הקורס? ​

איזה תעודה מקבלים?

לבוגרי הקורס תוענק תעודת השתלמות מכינה-מערכות רכב מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועתיד רשת מכללות

סך שעות לימוד

240 שעות אקדמיות כולל התנסות מעשית במוסך מורשה

מה צריך כדי להתקבל?

• 12 שנות לימוד מטעם משרד החינוך בלבד

• עמידה בלפחות מאחד התנאים הר"מ:
o אישור מטעם מנכ"ל החברה שהמועמד שימש כעוזר קצין בטיחות לפחות 3 שנים.
o בעל תעודת מנהל צי רכב שעסק לפחות 5 שנים במקצוע זה והצגת אישור מטעם מנכ"ל החברה בה שימש כמנהל צי רכב.
o בוחן תנועה / בוחן נהיגה / מורה נהיגה שעסק לפחות 5 שנים במקצוע זה
o נהג המחזיק באחד מדרגות רישיון נהיגה C1,C,E,D ושעסק בנהיגה בפועל 10 שנים לפחות.
o בעל תעודת סוג 1 מכונאות רכב.
• תצהיר מטעם מועמד לקורס בדבר אמיתות הפרטים והנתונים אותם מסר במסגרת הגשת המועמדות חתום ומאושר ע"י עו"ד.
• וועדת קבלה משרד התחבורה
• הצלחה במבחן אישיות של מכון אדם מילוא
• מכתב הפנייה ל"מכינה" ממשרד התחבורה )גף קציני בטיחות בתעבורה(.

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page