top of page

מכינה מערכות רכב (טרום קציני בטיחות )

קצת על המקצוע:

תפקידו של בוגר קורס קצין בטיחות בתעבורה הוא לנהל את תחום הבטיחות באגף התחבורה בארגונים וחברות. הוא ממונה על הדרכת נהגים ואכיפת נהלים בתחום התעבורה.
מטרת קורס: הכשרת התלמיד אשר יעמדו בתנאי הקבלה במערכות הרכב כמכינה לקורס קציני בטיחות בתעבורה.
החוק במדינת ישראל מחייב כל חברה בעלת מספר כלי רכב בגיוס קצין בטיחות – דבר היוצר ביקוש רב לבוגרי הקורס. בוגרי קורס קצין בטיחות בתעבורה מטעם רשת מכללות עתיד רוכשים את הידע המתקדם ביותר וזוכים למקצוע מבוקש ומאתגר.

מה נלמד:

המנוע ומערכותיו, המרכב ומערכותיו, מערכות חשמל, מערכות אלקטרוניקה ומיזוג אוויר, בטיחות בעבודה ובמוסך
התנסות מעשית
התנסות מעשית

אייקון מיקום הקורס

היכן לומדים את הקורס? ​

אייקון דיפלומה

איזה תעודה מקבלים?

לבוגרי הקורס תוענק תעודת השתלמות מכינה-מערכות רכב מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועתיד רשת מכללות

אייקון שעות למוד

סך שעות לימוד

240 שעות אקדמיות כולל התנסות מעשית במוסך מורשה

אייקון דרישות

מה צריך כדי להתקבל?

• 12 שנות לימוד מטעם משרד החינוך בלבד

• עמידה בלפחות מאחד התנאים הר"מ:
o אישור מטעם מנכ"ל החברה שהמועמד שימש כעוזר קצין בטיחות לפחות 3 שנים.
o בעל תעודת מנהל צי רכב שעסק לפחות 5 שנים במקצוע זה והצגת אישור מטעם מנכ"ל החברה בה שימש כמנהל צי רכב.
o בוחן תנועה / בוחן נהיגה / מורה נהיגה שעסק לפחות 5 שנים במקצוע זה
o נהג המחזיק באחד מדרגות רישיון נהיגה C1,C,E,D ושעסק בנהיגה בפועל 10 שנים לפחות.
o בעל תעודת סוג 1 מכונאות רכב.
• תצהיר מטעם מועמד לקורס בדבר אמיתות הפרטים והנתונים אותם מסר במסגרת הגשת המועמדות חתום ומאושר ע"י עו"ד.
• וועדת קבלה משרד התחבורה
• הצלחה במבחן אישיות של מכון אדם מילוא
• מכתב הפנייה ל"מכינה" ממשרד התחבורה )גף קציני בטיחות בתעבורה(.

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page