top of page

ראש צוות מדידות ומיפוי מקרקעין

קצת על המקצוע:

רשת עתיד בשיתוף לשכת המודדים גאה להציג מסלול ייחודי להכשרת ראש צוות למדידות גיאודטיות. מדידה הנה תהליך מרכזי בתכנון הבנייה על כל שלביה: רישום מקרקעין, תכנון מפורט לביצוע וליווי הפיתוח והרישום, תכניות אב, שלד ומתאר וכן תוכניות תב"ע ובינוי.
פעולת המדידה מתבצעת על פי תקנות המודדים בהתאם למפרטים הקבועים בחוק.
תפקידו של ראש הצוות הנו לבצע את עבודות השטח בשדה ובמשרד. הקורס מכשיר כח אדם מקצועי לתחום המדידות המבוקש ומקנה לבוגריו ידע מעשי ועיוני מקיף.

מה נלמד:

עבודה בסביבה ממוחשבת, הכרות עם תהליך ביצוע העבודות, חוקת המדידות ותקנות, מתמטיקה בסיסית למדידות, חישובי מרחק מקואורדינטות, הבנת אזימוטים וזוויות, עקרונות ושיטות למיפוי פרטים וטופוגרפיה, קריאת מפות תכנון והבנתם, הכרה ותפעול של מכשירי מדידה שונים, מדידת מבנים ובדיקת נתונים בשטח, הכנת תכניות עבודה בשטח, רכישת מיומנויות בתכנת השרטוט AutoCAD, הכרת נתוני מפ"י, הבנה ופענוח בסיס של תצ"א,

היכן לומדים את הקורס? ​

תל אביב

איזה תעודה מקבלים?

לבוגרי הקורס תוענק תעודת ראש צוות מדידות מיפוי ומקרקעין מטעם עתיד רשת מכללות בשיתוף לשכת המודדים המוסמכים.

סך שעות לימוד

650 שעות לימוד אקדמיות כולל התנסות מעשית.

מה צריך כדי להתקבל?

• 12 שנות לימוד
• ראיון אישי.

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page