top of page

רכב היברידי / חשמלי רמה 1

קצת על המקצוע:

לאור הגידול במספר כלי הרכב ההיברידי/חשמלי והתפתחות מערכות הנעה חשמלית הפועלות במתח גבוה, כמקובל בעולם המערבי, גובשה החלטה גם באגף הרכב משרד התחבורה לאפשר למוסכים ולמפעלים שרותי תחזוקה, למכוני/מוסכי רישוי לטפל ברכב חשמלי/היברידי בתנאי שהעובדים עברו הכשרה מתאימה .
סטודנט שעבר הכשרה זו רשאי לבצע עבודות בסיסיות ברכב (הסרת גלגלים, החלפת שמן מנוע, פרוק חלקים) שאינן קשורות למערכת מתח גבוה.
מטרתה של השתלמות רכב היברידי רמה 1 היא לחשוף את הלומד לעולם הרכב ההיברידי והחשמלי ולהגביר את מודעתו לסכנת ההתחשמלות הקיימת בעת התעסקות עם רכב בעל מתח גבוה HV. הדגש ברמה 1 הוא הכרת כללי הבטיחות ונהלי העבודה על רכב מתח גבוה HV

סטודנט שעבר הכשרה זו רשאי לבצע עבודות בסיסיות ברכב (הסרת גלגלים, החלפת שמן מנוע, פרוק חלקים) שאינן קשורות למערכת מתח גבוה.
מטרתה של השתלמות רכב היברידי רמה 1 היא לחשוף את הלומד לעולם הרכב ההיברידי והחשמלי ולהגביר את מודעתו לסכנת ההתחשמלות הקיימת בעת התעסקות עם רכב בעל מתח גבוה HV. הדגש ברמה 1 הוא הכרת כללי הבטיחות ונהלי העבודה על רכב מתח גבוה HV

מה נלמד:

זיהוי וסימון רכב היברידי /חשמלי בטיפול במוסך, הוראות בטיחות לעבודה עם רכב היברידי / חשמלי, הכרת מערכות הרכב ,מעגלי מתח גבוה ומתח נמוך, שיטות הייבריד HEV PHEV, רכב חשמלי EV, כלי עבודה מבודדים לבדיקת תקינות מערכות הרכב על פי תקן IEC60900, שימוש במאגרי מידע של חברת ELECTUDE ואתר בינלאומי VDIK

היכן לומדים את הקורס? ​

תל אביב

איזה תעודה מקבלים?

• תעודת גמר רכב היברידי /חשמלי רמה 1 מטעם עתיד רשת מכללות.
• התעודה מוכרת ע"י משרד התחבורה.

סך שעות לימוד

10 שעות לימוד אקדמיות

מה צריך כדי להתקבל?

השתלמות רכב היברידי / חשמלי רמה 1
להוסיף לתנאי קבלה:
מי שקיבלו מכתב המתייחס לכך שעל כל קצין בטיחות בעל כתב הסמכה בתוקף מטעם משרד התחבורה לקיים השתלמות היברידי 1 עד סוף השנה.

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page