שילדאי

קצת על המקצוע:

מקצועות השלד בענף הבנייה כוללים שני תחומים: טפסנות וברזלנות. מקצועות אלו נהנים מההתחדשות הטכנולוגית. בקורס שילדאי הסטודנט לומד את יסודות מקצוע השילדאי המשלב טפסנות וברזלנות ושילוב זה מביא לידי ביטוי הן את המטלות המשותפות והן את המטלות המיוחדות לכל תחום.
תפקיד השילדאי לסמן גבולות הבניין ביחס לגבולות המגרש שבו ימוקם הבניין ומקים תוואי חיצוני לבניין. הוא מסמן את היסודות לעמודים ולקורות יסוד לסוגיהם. בנוסף, לעיתים קרובות מוטלת עליו אחריות מקצועית משמעותית ביותר על חפירת היסודות, מדידות וסימונים. השילדאי בונה תבניות יציקה ליסודות, לעמודים, לקורות, תקרות ולקירות בטון. הוא אחראי על מיקום וייצוב אלמנטים מפלדה ומחומרים אחרים בתבניות אלה לפני יציקת הבטון ומפקח על היציקות לסוגיהם, מציב תבניות לעמודים ובודק ניצבות לקרקע בעזרת משקולת תלויה על חוט )פיון( או אמצעים אופטיים משוכללים מקים פיגומים ומפרק תבניות טפסנות.
השילדאי גם קורא ומתרגם מתכנית הקונסטרוקציה נתונים אודות קוטר מוטות הפלדה צורות מוטות הפלדה מידותיהם וכמויותיהם הדרושות לשלד הבניין. הוא רושם את הנתונים ברשימת ברזל לפי המידות והצורות הנדרשות, הוא חותך מוטות לעמודים או רשתות בהתאם לצורה ולמידות המופיעות בתוכנית הקונסטרוקציה, הוא מייצב אלמנטים מפלדת בניין בתוך התבניות שהוכנו.
בקורס שילדאי הסטודנט רוכש ידע במושגים השונים של הבניה הירוקה ומבין את הרציונל העומד בבסיס תפיסת העולםשל הבניה הירוקה.

מה נלמד:

יישומי המחשב, בטון וטפסנות, פלדות, קריאת תכניות ופרטי בניין, חשבון מקצועי וחישוב כמויות מתוך קריאת תכנית, שילדאות, עמידות מבנים ברעידות אדמה, טפסנות, ברזלנות, עבודה מעשית מוסדית, בטיחות, עזרה ראשונה, עבודה בגובה, בונה פיגומים ושילדאות מתועשת.

אייקון מיקום הקורס

היכן לומדים את הקורס? ​

אייקון דיפלומה

איזה תעודה מקבלים?

• לבוגרים תוענק תעודת גמר שילדאי מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
• תעודת מקצוע טפסנות סוג 3
• תעודת מקצוע ברזלנות סוג 3

אייקון שעות למוד

סך שעות לימוד

886 שעות לימוד אקדמיות

אייקון דרישות

מה צריך כדי להתקבל?

• 12 שנות לימוד או מבחן במתמטיקה והבנת הנקרא ברמה זהה
• וועדת קבלה

הטבות: 80% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים