top of page

תוספת סוג למורה נהיגה

קצת על המקצוע:

הקורס להוראת נהיגה מסמיך מורי נהיגה ברכב פרטי ומסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 3,500ק"ג ) דרגה ( B מורה נהיגה מוסמך המבקש להורות נהיגה בכלי רכב אחרים כגון: רכב משא, רכב מורכב, אוטובוס, רכב דו-גלגלי ועוד, חייב להוכיח את בקיאותו ויכולתו לנהוג ולהורות נהיגה ברכבים אלה, מחויב בקורס עיוני להוספת סוג להיתר הוראת הנהיגה .

מה נלמד:

דיני תעבורה, חידושים טכנולוגיים ברכב, יציבות הרכב, נהיגה נכונה, סוגיות נבחרות במתודיקה של הוראת נהיגה

אייקון מיקום הקורס

היכן לומדים את הקורס? ​

אייקון דיפלומה

איזה תעודה מקבלים?

• תעודת השתלמות תוספת סוג למורה נהיגה מטעם משרד העבודה והרווחה ורשת מכללות עתיד

** התעודה מהווה אסמכתא להנפקת רישיון הוראה ע"י הממונה המחוזי על בתי ספר לנהיגה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אייקון שעות למוד

סך שעות לימוד

56 שעות לימוד אקדמיות

אייקון דרישות

מה צריך כדי להתקבל?

• וותק של שנה לפחות בהוראת נהיגה
• הפנייה ממשרד רישוי

הטבות: 80% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page