top of page

תוספת סוג למורה נהיגה

קצת על המקצוע:

הקורס להוראת נהיגה מסמיך מורי נהיגה ברכב פרטי ומסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 3,500ק"ג ) דרגה ( B מורה נהיגה מוסמך המבקש להורות נהיגה בכלי רכב אחרים כגון: רכב משא, רכב מורכב, אוטובוס, רכב דו-גלגלי ועוד, חייב להוכיח את בקיאותו ויכולתו לנהוג ולהורות נהיגה ברכבים אלה, מחויב בקורס עיוני להוספת סוג להיתר הוראת הנהיגה .

מה נלמד:

דיני תעבורה, חידושים טכנולוגיים ברכב, יציבות הרכב, נהיגה נכונה, סוגיות נבחרות במתודיקה של הוראת נהיגה

היכן לומדים את הקורס? ​

איזה תעודה מקבלים?

• תעודת השתלמות תוספת סוג למורה נהיגה מטעם משרד העבודה והרווחה ורשת מכללות עתיד

** התעודה מהווה אסמכתא להנפקת רישיון הוראה ע"י הממונה המחוזי על בתי ספר לנהיגה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

סך שעות לימוד

56 שעות לימוד אקדמיות

מה צריך כדי להתקבל?

• וותק של שנה לפחות בהוראת נהיגה
• הפנייה ממשרד רישוי

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page