top of page

תפעול ואחזקת מתקני מתח גבוה

קצת על המקצוע:

חשמלאי מתח גבוה הינו מקצוע יוקרתי ומבוקש המאפשר השתלבות מהירה בשוק העבודה,
במתקנים רישתיים גדולים כשכיר / עצמאי.
עפ"י תקנות החשמל רק חשמלאי בעל רישיון מתח גבוה רשאי לעבוד על מתקנים וציוד מתח גבוה בפיקוח משרד העבודה – תקנות החשמל רישיונות התשמ"ה 1985.
הקניית ידע מקצועי נרחב בהפעלת מתקנים וציוד מתח גבוה כולל תיקונים ותחזוקה שוטפת.
הכנה למבחן חיצוני מטעם משרד העבודה , לקבלת רישיון מסויג לתפעול מערכות מתח גבוה.

מה נלמד:

יסודות תורת החשמל – חזרה.
מבנה משק החשמל בארץ
ציוד במערכות מתח גבוה
זרמי קצר , מתחי יתר ושיטות טיפול בנקודת האפס.
הפרעות ברשת והגנות במתקני מתח גבוה.
קווים עיליים , תת קרקעיים והארקות.
בטיחות ועקרונות בדיקה ומדידה במתקני מתח גבוה.
קריאת סכמות וקטלוגים.

אייקון מיקום הקורס

היכן לומדים את הקורס? ​

אייקון דיפלומה

איזה תעודה מקבלים?

הקורס הינו קורס בפיקוח משרד העבודה
בחינה עיונית המקיפה את החומר העיוני

אייקון שעות למוד

סך שעות לימוד

180 שעות לימוד

אייקון דרישות

מה צריך כדי להתקבל?

• בעלי רישיון חשמל מעשי ומעלה
• וועדת קבלה

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page