top of page

תפעול ואחזקת מתקני מתח גבוה

קצת על המקצוע:

חשמלאי מתח גבוה הינו מקצוע יוקרתי ומבוקש המאפשר השתלבות מהירה בשוק העבודה,
במתקנים רישתיים גדולים כשכיר / עצמאי.
עפ"י תקנות החשמל רק חשמלאי בעל רישיון מתח גבוה רשאי לעבוד על מתקנים וציוד מתח גבוה בפיקוח משרד העבודה – תקנות החשמל רישיונות התשמ"ה 1985.
הקניית ידע מקצועי נרחב בהפעלת מתקנים וציוד מתח גבוה כולל תיקונים ותחזוקה שוטפת.
הכנה למבחן חיצוני מטעם משרד העבודה , לקבלת רישיון מסויג לתפעול מערכות מתח גבוה.

מה נלמד:

יסודות תורת החשמל – חזרה.
מבנה משק החשמל בארץ
ציוד במערכות מתח גבוה
זרמי קצר , מתחי יתר ושיטות טיפול בנקודת האפס.
הפרעות ברשת והגנות במתקני מתח גבוה.
קווים עיליים , תת קרקעיים והארקות.
בטיחות ועקרונות בדיקה ומדידה במתקני מתח גבוה.
קריאת סכמות וקטלוגים.

היכן לומדים את הקורס? ​

איזה תעודה מקבלים?

הקורס הינו קורס בפיקוח משרד העבודה
בחינה עיונית המקיפה את החומר העיוני

סך שעות לימוד

180 שעות לימוד

מה צריך כדי להתקבל?

• בעלי רישיון חשמל מעשי ומעלה
• וועדת קבלה

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page