Solidworks

קצת על המקצוע:

Solidworks היא תוכנת שרטוט מכני ממוחשבת המאפשרת הצגת תוכנית בתלת- מימד. התוכנה משמשת בעלי מקצועות בתחומי ההנדסה המכנית והמכונות. מטרת הקורס : לתת בידי הסטודנטים היכרות עם הפונקציות השימושיות של התוכנה על מנת להיעזר בהן במהלך התכנון והעיצוב. הסטודנטים מתנסים האופן מעשי בבניית ובעריכת דגמים בתלת מימד. הקורס מקנה ידע וניסיון בסיסיים בשרטוט טכני ובשרטוט בעזרת מחשב בתוכנת .Solidworks

מה נלמד:

• היטלים –תיאור גוף הנדסי במרחב
• סוגי חתכים, סימנים מוסכמים בחיתוך תרגול מבטים וחתכים
• מתן מידות, כללים למתן מידות וטיב שטח
• תיאור של גופים הנדסיים במרחב –איזו מטריה
• הכרות עם מערכת ה Solidworks וסביבת העבודה
• הכרת ממשק המשתמש . הכרת ה Feature Manager. עקרונות יצירת חלק וסקיצה חדשה.
• יצירת פתחים (cut) ושימוש ב Hole Wizard ליצירת קדחים
• יצירת שרטוט חדש, הוספת מבטים בסיסיים, הצגת מידות וקדחים
• הכרת הסקיצה sketch יסודות התכנון, שינויים במודל והדגמת הקשר בין המודל לשרטוט
• לימוד תנאי קצה שונים של משיכה Mid plane , Up to next
• שימוש בסימטריה בסקיצה הכרת כל ה Pattern השונים : ,Mirror , linear , circular
• חלקים הבנויים בעזרת סיבוב Revolve . Sweep Feature

אייקון מיקום הקורס

היכן לומדים את הקורס? ​

אייקון דיפלומה

איזה תעודה מקבלים?

לבוגרי הקורס תוענק תעודת גמר Solidworks מטעם עתיד רשת מכללות.

אייקון שעות למוד

סך שעות לימוד

110 שעות לימוד אקדמיות

אייקון דרישות

מה צריך כדי להתקבל?

• ראיון אישי

הטבות: 80% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים