מרכז הרפואי לגליל
Job Interview

מרכז הרפואי לגליל

דרושים מועמדים לתפקיד פועל מקצועי – חשמלאי מוסמך
מקום העבודה: מרכז רפואי לגליל - נהריה
היקף משרה: 100%
דרגת המשרה: 13-15 מנהלי.
תיאור התפקיד:
עובד/ת מקצועי/ת במסגרת המחלקה הטכנית של בית החולים.
ביצוע מערכת פעולות הנדרשות לשימור וקיום תקינות וכשירות הקשורים לתפקוד של מבנה, מתקן או ציוד בכל מערכת משולבת כוללת.
קבלת הנחיות עפ"י הזמנות עבודה מהממונים.
ביצוע העבודה עצמאית או בצוות, בשעות העבודה הרגילות ובמשמרות, בהתאם לנדרש, להנחיות הממונה ועפ"י ההוראות וכללי הבטיחות המקובלים.
בתום העבודה החזרת הזמנות העבודה, כשהן ממולאות כנדרש, לממונה.
ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונה.
דרישות המשרה
=========================================
השכלה:
----------------------------------------
השכלה תיכונית (10 שנות לימוד).
הכשרה והסמכה של הנדסאי או טכנאי חשמל או חשמלאי מטעם מנהל אגף החשמל במשרד האנרגיה או מי שהוא הסמיך בהתאם לתקנות החשמל (רישיונות) התשמ"ה 1985 פרק שני.
רישיון חשמלאי מוסמך לפחות.
ניסיון:
------------------------------------------
שנה אחת
שפות:
------------------------------------------
ידיעת השפה העברית .
כישורים אישיים:
----------------------------------------
כישורים בין אישיים ויכולת לקיים יחסי אנוש תקינים.
מיומנויות תקשורת בין אישית.
• מועד תחילת העבודה – מיידי
קורות חיים מתאימים בצירוף תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון ממקומות עבודה קודמים יש להפנות לכתובת מייל –cv@gmc.gov.il
מועד סיום הגשת המסמכים עד ליום 18.3.21
קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו
רק פניות מתאימות תענינה

לשליחת קורות חיים והגשת מועמדות