top of page
הרשת הארצית ללימודי הנדסאים וטכנאים

הרשת הארצית ללימודי הנדסאים וטכנאים

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page