top of page

בוחן רכב למכשור

קצת על המקצוע:

הקורס מכשיר כח אדם מיומן לביצוע בדיקות איכות ובטיחות למכשירים שונים ברכב המודרני. בוגרי המסלול נהנים ממקצוע מבוקש, ומשתלבים במכוני רישוי ברחבי הארץ. מהות תפקידו של בוחן מכשור ברכב היא להבטיח את תקינותם הטכנית של המערכות השונות ברכב. בוגרי המסלול מחזיקים באחריות כבדת משקל ונדרשים להיכרות מעמיקה עם מערכות הרכב ותקנות משרד התחבורה.
תכנית הקורס במכללת עתיד מעודכנת על פי ההנחיות של משרד התחבורה. הסטודנטים של קורס בוחני רכב נהנים מצוות הוראה מנוסה ומומחה בתחומו, כאשר הלימודים מתקיימים בפריסה ארצית במתכונת ערב ייעודית בעבור הציבור העובד. רשת עתיד מובילה את החינוך הטכנולוגי לתחומי הרכב והתחבורה ופועלת בשיתוף פעולה עם החברות המובילות בתעשייה בארץ.
תכנית הקורס, מחטיבת הרכב והתחבורה של עתיד, מעודכנת על פי ההנחיות המעודכנות ביותר של משרד התחבורה. הסטודנטים של קורס בוחני רכב נהנים מצוות הוראה מנוסה ומומחה בתחומו, כאשר הלימודים מתקיימים בפריסה ארצית במתכונת ערב ייעודית בעבור הציבור העובד. רשת עתיד מובילה את החינוך הטכנולוגי לתחומי הרכב והתחבורה ופועלת בשיתוף פעולה עם החברות המובילות בתעשייה בארץ.

מה נלמד:

מערכות מתקדמות ברכב, רישוי, מכשור )כולל ממוחשב( ואוגדן לבחינת רכב, יישומי מחשב ותוכנות תועלתיות ותרגול מעשי במכון רישוי.

היכן לומדים את הקורס? ​

תל אביב

איזה תעודה מקבלים?

תעודת בוחן מכשור לרישוי רכב מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועתיד רשת מכללות.

פטורים מלימודים חלקיים יינתנו לבעלי התעודות הבאות :

בעל כתב הסמכה לניהול מוסך במכונאות רכב - 140 שעות לימוד

סך שעות לימוד

170 שעות לימוד אקדמיות

מה צריך כדי להתקבל?

• בעל תעודת גמר ממשלתית של 12 ש"ל ממשרד החינוך או ממשרד העבודה או לחילופין 10 שנות לימוד וסוג 1 לפחות - במכונאות רכב.
• רשיון נהיגה דרגה B לפחות
• אזרחות ישראלית
• גיל 21 לפחות
• חתימת המועמד על הצהרה כי למיטב ידיעתו אין לו רישום פלילי.

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page