top of page

ניהול מלאי ורכש

קצת על המקצוע:

ניהול מלאי ורכש אחראי לניהול ולפיקוח על כל הפעילות הקשורה להזמנה, קבלה, אחסון, תיעוד מלאי, הובלה והפצה של חומרים, סחורות, כלים, ציוד וחלקים אחרים בארגון בו הוא מועסק.
תוך תיאום הפעילות עם מנהלי היחידות השונות בארגון.המטלות המרכזיות המוטלות עליו במסגרת תפקידו הן: סקירת חוזים, הזמנות רכש ומסמכים אחרים לשם זיהוי צרכים; קביעת נוהלי אחסון, זיהוי ומיקום בהתבסס על מקום, משקל, תדירות; ביצוע ספירות מלאי והשוואה בין הקיים בפועל לבין הרשום ברשומות כדי לגלות פערים. למנהל מחסן אפשרויות תעסוקה רבות ומגוונות: בתעשייה, בשירותים, במוסדות פרטיים או ציבוריים, במוסד קטן כגדול. לעיתים הוא עובד לבד, אך לעיתים הוא מנהל צוות עובדים. התפקיד כרוך בעבודה מול לקוחות פנים או חוץ ומול ספקים. לעיתים העבודה מתבצעת תחת תנאים של לחץ זמן.

מה נלמד:

ארגון וניהול, מיומנויות ניהול, מבוא לרכש ולוגיסטיקה, ניהול האיכות, מדדי ביצועים מרכזיים (KPI) ברכש, תהליכי מחסן בסיסים, תחזיות, ניהול ועיתוד מלאי, ניתוח פרטו, אריזה ומשטוח, היבטים משפטיים וכלכליים ברכש, הסכמים, רכש וסחר בינלאומי, שרשרת אספקה SCM, התקשרות, סביבת השוק ויחסים ארגוניים, אסטרטגיית וניהול משא ומתן, מערכות מידע, מערכות לוגיסטיות ERP, בטיחות וגהות במחסן ועבודה בגובה .

היכן לומדים את הקורס? ​

איזה תעודה מקבלים?

תעודת גמר ניהול מלאי ורכש מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ורשת מכללות עתיד.

סך שעות לימוד

200 שעות לימוד אקדמיות

מה צריך כדי להתקבל?

• 12 שנות לימוד
• וועדת קבלה

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page