top of page

שרברבות תברואתית 1+2

קצת על המקצוע:

השרברבות התברואתית כוללת עבודות מסוגים שונים. בבניין חדש השרברב מניח צינורות בקטרים שונים למי שתייה, מי דלוחין ושופכין ומתקין אביזרים מתאימים. את סוגי הצינורות הנ"ל הוא מחבר ע"י הברגה או חיזוק באמצעות אביזרים שונים. הוא בודק )"עושה טסט") את מערכת הצינורות כדי לוודא שהשיפועים נכונים ושאין נזילות. הוא מתקין כלים סניטרים לסוגיהם. בבניין קיים הוא בודק מערכת הצינורות ו/ או הכלים הסניטריים כדי לאתר נזילות פיצוצים וחלודה ומחליף את הצינורות, הכלים לפי הצורך. לצורך ביצוע עבודות אלה הוא עשוי לחפור ולקדוח בחלקי הבניין. שרברב ברמה גבוהה מתקין גם הסקה.

מה נלמד:

מתקני תברואה-מושגים כללים ,צנרת אספקת מים צנרת דלוחים, שפכים ואוויר ,התקנת צנרת נקזי גשמים ,קבועות תברואתיות ואביזריהן ,ביב הבניין ותיעול הבניין ,בדיקות חובה של מתקן תברואה, תכנות צנרת פלסטית גול ו-SP ,חידושים טכנולוגיים ובנייה ירוקה ,חשבון מקצועי, קריאת תכניות , בטיחות, עבודה בגובה, עבודה מעשית-מסגרות-יד , עבודה מעשית ,מציאת עבודה.

היכן לומדים את הקורס? ​

תל אביב

איזה תעודה מקבלים?

והשירותים החברתיים.
• תעודת מקצוע- שרברבות תברואתית, סיווג מקצועי 1+2 )בהתאם לבחינת הסיווג המקצועי(

סך שעות לימוד

740 שעות לימוד אקדמיות

מה צריך כדי להתקבל?

• בוגרי 10 שנות
• וועדת קבלה.

הטבות: 90% הנחה משכר הלימוד לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי הקרן בהכוונה לחיילים משוחררים

bottom of page