top of page
הקמפוס הוירטואלי ברשת מכללות עתיד

הקמפוס הוירטואלי ברשת מכללות עתיד

הקמפוס וירטואלי או E- קמפוס  של רשת עתיד מכללות  כולל בתוכו את כלל השירותים המקוונים הניתנים לסטודנטים ולסגל ההוראה.
הלימודים ברשת מכללות עתיד מותאמים למאה ה-21 וככאלה הם משלבים גם למידה מרחוק והוראה מקוונת. 
הקמפוס הוירטואלי מאפשר ללומדים ברשת לא רק לרכוש ידע מקצועי בשיטות פדגוגיות מגוונות וחדשניות אלא בנוסף לתרגל את מיומנויות המאה ה-21 שהינם כישורים אשר יכולים לסייע ללומדים גם בלימודים וגם בהשתלבותם בשוק העבודה של ימינו. כלומר, הלמידה המקוונת מאפשרת ללומדים לתרגל למידה עצמאית, למידה שיתופית, לעבוד בצוות, לפתור בעיות, להיות אוריינים בתחום המידע והמדיה ועוד.
הקמפוס הוירטואלי מאפשר לכל סטודנט  להיכנס למרחב לימודי במערכת ה- MOODLE בה הוא יכול לראות מידע אישי כגון ציונים וגם תכנים הקשורים לכל הקורסים אותם הוא לומד. 
לכל קורס במכללה יש מרחב לימודי במערכת ה-moodle שבו מונגשים תכנים סרטונים ומטלות ללמידה עצמאית, המאפשרים לסטודנט לחזור על החומר, לתרגל, ליצור קשר עם המרצה והלומדים האחרים בכיתה, ועוד.
בנוסף, בהתאם להנחיות מה"ט ומשרד העבודה אנו מקיימים חלק מהשיעורים און ליין באמצעות מערכת ה-zoom. שיעור הנלמד מרחוק מוקלט ונשמר במערכת ה- MOODLE , כך שכל סטודנט שהחסיר שיעור או רוצה לחזור על החומר הנלמד לפני בחינה יוכל לעשות זאת בקלות, מכל סוגי המכשירים בזמן שנוח לו ומכל מקום. 
הקמפוס הוירטואלי של רשת עתיד כולל גם תוכנות וכלים ייעודיים המותאמים למגוון המגמות, וכן, קורסים מקוונים בנושאים שונים כגון: מיומנויות למידה, מיומנויות מחשב, מציאת עבודה ועוד. כל אלה, מונגשים לסטודנט באופן ידידותי וללא עלות נוספת. 

יתרונות : 

  • הקמפוס הווירטואלי מעודד תקשורת טובה יותר בין חברים לכיתה באמצעות פורומים / צ'אט- הלמידה הניידת תומכת בלמידה שיתופית בכך שהיא מרחיבה את אפשרויות האינטראקציה, מעבר לאינטראקציה של פנים מול פנים, וכך משפרת את הדינמיקה הכיתתית.

  • הקמפוס הווירטואלי מאפשר קצב למידה גמיש יותר ללומדים - למידה בדרך זו תלויה בעיקר בלומדים עצמם, הם אינם עוד תלמידים סבילים הקולטים את החומר מהמורה אלא לומדים פעילים

  • הקמפוס וירטואלי מאפשר ללומדים ההזדמנות ללמוד ולתרגל בכל מקום ובכל זמן -גמישות בהפעלה, תוך אפשרות למעבר מהיר בין מקורות שונים ונושאים שונים

  • העצמת המודעות ביחס ליכולת הלומדים לחשוב, לחקור, ולתקשר עם חברים 

  • הלומדים מפתחים שליטה באמצעים טכנולוגיים – הלומדים בקמפוס מעידים כי למידה מסוג זה עזרה להם ברכישה של כלים ספציפיים ופיתוח מיומנות הצגת  המידע

bottom of page